KONTAKTA OSS

  Skapa förfrågan

  Vi hanterar dina uppgifter enligt vår Dataskyddspolicy.

  Kryssa i rutan för ditt samtycke.

  Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

  Som kund hos IT Omsorg AB samlar vi in information om er som kund som är relevant för att kunna leverera de beställda tjänsterna. Uppgifterna använder vi för löpande kommunikation och för att fakturera er som kund på ett lagenligt vis.

  Vi behandlar och samlar in i huvudsak följande uppgifter:

  • Namn och personnummer eller annat identifikationsnummer
  • Kontaktinformation, t.ex. adress, telefonnummer, e-post
  • Företagstillhörighet
  • IP-adress för information om din användning av webbplats

  Kontaktformulär

  När du väljer att fylla i våra olika kontaktformulär på vår hemsidan kommer uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Dina uppgifter sparas endast så länge det behövs för att slutföra din förfrågan.

  Analys

  Vi använder tjänsten Google Analytics för att mäta besökarflödet på vår hemsida. För mer info, läs Google Analytics sekretesspolicy.
  Vi använder även tjänsten Kundgenerator från MultiNet för att analysera vilka eventuella företagsuppgifter som är kopplade till de IP-adresser som ägs av ett företag.

  Vilka rättigheter du har över dina data

  Enligt gällande lagstiftning har du rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan dock i vissa fall inte radera en del av dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

  Du har även rätt att begränsa mängden personuppgifter vi behandlar och har rätt till dataportalitet (överföring av personuppgifter). En förutsättning till dataportalitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

  Vid frågor om IT Omsorgs hantering av personuppgifter, registerutdrag, rättning av, begränsning av uppgifter eller har invändning mot ändamål som marknadsföringsutskick vänligen kontakta IT Omsorgs personuppgiftsansvarig genom att skicka ett epost till support@itomsorg.se.

  Hur vi skyddar din information

  IT Omsorg har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar även fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med utvecklingen och framstegen inom det tekniska området.

  Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

  Som kund hos IT Omsorg AB samlar vi in information om er som kund som är relevant för att kunna leverera de beställda tjänsterna. Uppgifterna använder vi för löpande kommunikation och för att fakturera er som kund på ett lagenligt vis.

  Vi behandlar och samlar in i huvudsak följande uppgifter:

  • Namn och personnummer eller annat identifikationsnummer
  • Kontaktinformation, t.ex. adress, telefonnummer, e-post
  • Företagstillhörighet
  • IP-adress för information om din användning av webbplats

  Kontaktformulär

  När du väljer att fylla i våra olika kontaktformulär på vår hemsidan kommer uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem. Dina uppgifter sparas endast så länge det behövs för att slutföra din förfrågan.

  Analys

  Vi använder tjänsten Google Analytics för att mäta besökarflödet på vår hemsida. För mer info, läs Google Analytics sekretesspolicy.
  Vi använder även tjänsten Kundgenerator från MultiNet för att analysera vilka eventuella företagsuppgifter som är kopplade till de IP-adresser som ägs av ett företag.

  Vilka rättigheter du har över dina data

  Enligt gällande lagstiftning har du rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan dock i vissa fall inte radera en del av dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

  Du har även rätt att begränsa mängden personuppgifter vi behandlar och har rätt till dataportalitet (överföring av personuppgifter). En förutsättning till dataportalitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

  Vid frågor om IT Omsorgs hantering av personuppgifter, registerutdrag, rättning av, begränsning av uppgifter eller har invändning mot ändamål som marknadsföringsutskick vänligen kontakta IT Omsorgs personuppgiftsansvarig genom att skicka ett epost till support@itomsorg.se.

  Hur vi skyddar din information

  IT Omsorg har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar även fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med utvecklingen och framstegen inom det tekniska området.