KONTAKTA OSS

Skapa förfrågan
Vi hanterar dina uppgifter enligt vår Dataskyddspolicy.
Kryssa i rutan för ditt samtycke.

Fyll i ert avtalsunderlag

Kontaktuppgifter
Uppgifter om verksamheten
Finns ni med i IVOs vård och omsorgsregister?
Uppgifter om antal användare
Vilka system behöver ni ha access till?
Vad är SITHS-kort?

Vad är SITHS-kort?

SITHS är en identifieringstjänst och används i huvudsak för e-tjänster inom vård och omsorg.

SITHS-kortets syfte är att skapa en säker identifiering vid inloggning och signering av olika system som hanterar patientinformation. SITHS-kortet kan ses som en nationell legitimation och används för en rad olika system – i huvudsak vårdsystem såsom Pascal.

HSA och SITHS ägs och förvaltas av Inera. Läs mer om HSA och SITHS på Inera.se.